ГЕОХАЙД ООД е създадено през 1990 година, първоначално като събирателно дружество, а от 1991 година като ООД. Специализирано е в направленията:
1. Доставка, сервизиране и обучение за работа със специализирано оборудване
- геодезическо и маркшайдерско
- GPS и навигационно
- лазерно и 3DMC
- фотограметрично
- скенери, дигитайзери, плотери и др.
- компаси, висотомери, наклономери и др.
- CAD и GIS софтуер
2. Извършване на специализирани инженерни дейности:
- изработване на топографски планове и карти
- създаване на цифрови модели
- кадастър и регулация
- опорни геодезически мрежи
- специализирани системи и GIS
- хидрографски измервания
- фотограметрия
- мониторинг на околна среда
- лазерно сканиране
- следене на деформации
- трасировъчни дейности
- проектиране
- супервайзорски услуги

 

Нашият стремеж е да предлагаме на Българския пазар най-доброто в областта на геодезическото и GPS оборудване и решения. От 1992 година дружеството е официален представител и сервиз на японската компания TOPCON SOKKIA за територията на България и Република Македония. Характерните за TOPCON качество и надежност, както и доверието на нашите клиенти, допринесоха за утвърждаването на марката на пазара в България. ГЕОХАЙД ООД поддържа добри делови контакти и с водещи световни компании като NEDO, GOECKE, SOLINST, GLOBAL WATER и др.
Дружеството разполага с най-модерно оборудване, инструментариум и софтуерни продукти, необходими за професионалното изпълнение на поетите ангажименти и договорености. Опитът и мотивацията на специалистите и утвърдения собствен стил на работа са гарант за качество на предлаганите продукти и услуги.

 

ГЕОХАЙД ООД има изградена модерна собствена и лицензирана сервизна база, покриваща територията на цялата страна и оборудвана с високотехнологични средства и инструментариум за инсталация, диагностика, проверка, поправка, ремонт и настройки. Сервизната база осигурява гаранционната и следгаранционна поддръжка и е оторизиранa от фирмата производител. Богатият опит, квалификацията и творческия дух на сертифицираните специалисти от сервизната база гарантират удовлетвореността и безпроблемната експлоатация на продаваните от ГЕОХАЙД оборудване и решения.

Този онлайн магазин е създаден по проект BG-RRP-3.005-1175-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “, реализиран от ГЕОХАЙД ООД и e с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по програма за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.