Ние вярваме, че мотивираният екип е ключов фактор за успеха ни. Ето защо:• се стремим да поддържаме положителна и стимулираща работна среда;
• осигуряваме непрекъснато професионално обучение и възможност за развитие;
• поощряваме инициативните;
• оценяваме приноса на всеки един за развитието на дружеството;
• възнаграждаваме постигнатите резултати и успехи.

Ако желаете да станете част от нашия екип и смятате, че Вашата кандидатура би представлявала интерес за нас, моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо на е-mail geohide@geohide.com. По този начин ще бъдете включени в нашата база данни и в случай, че някоя от свободните ни позиции отговаря на Вашите предпочитания, ние ще се свържем незабавно с Вас. ГЕОХАЙД ООД е регистрирано като администратор на лични данни и гарантираме, че предоставената от Вас лична информация ще бъде съхранявана съгласно изискванията на ЗЗЛД.