Вярваме, че постигнатите успехи, тяхното разширяване и утвърждаване зависи изключително много и основно от нашите клиенти и партньори. Целта ни е да осигурим на нашите клиенти удовлетворение и стойност, които да запазим и съхраним. Ето защо професионализма, уважението, благодарността и добронамереността ще продължат да бъдат водещи в нашата работа. Признателни и горди сме, че сред нашите клиенти са:

 • MИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
 • МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 • МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
 • MИНИСТЕРСВТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 • МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 • МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
 • МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 • МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
 • АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
 • НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ
 • БУЛГАРТРАНСГАЗ
 • EVN БЪЛГАРИЯ
 • ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ
 • ГЕОТЕХМИН
 • АСАРЕЛ МЕДЕТ
 • АЕЦ КОЗЛОДУЙ
 • ГОРУБСО
 • МИНИ МАРИЦА ИЗТОК
 • БАЛКАНСТРОЙ
 • ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП
 • АРГО ГРУП ЕКЗАКТ
 • ГЛАВБОГАРСТРОЙ,
 • ПЛАНЕКС
 • МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ
 • ИНЖСТРОЙ
 • РЕМОНТСТРОЙ
 • МЕТРОСТРОЙ
 • ПЪТСТРОЙ
 • СК 13
 • ПЪТИЩА И МОСТОВЕ
 • ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • СВЕТОВНА БАНКА, PHARE, ARD, JICA
 • БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ,
 • УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
 • МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • СТРОИТЕЛНИТЕ ТЕХНИКУМИ И ГИМНАЗИИ
 • ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ И В и К ДРУЖЕСТВА
 • МАПЕКС
 • НАВИТЕК

И ОЩЕ НАД 5000 ДРУЖЕСТВА И КОМПАНИИ