Лазерен скенер TOPCON GLS-1500

Лазерното сканиране е сред най-модерните технологии за заснемане, осигуряващо:
• уникални и авангардни решения
• висока точност, бързина и лекота на заснемане
• изключителна степен на автоматизация и надежност на резултатите
• невероятна производителност и ефективност
• по ниски цени и бюджети

Тези предимства са гарант за неговото бъдеще и развитие.
Лазерното сканиране може да бъде земно (чрез лазерен скенер монтиран на земята или на движещата се кола) и въздушно (чрез самолет или хеликоптер).
В качеството си на представители на TOPCON за България в своята работа ние акцентираме на земното лазерно сканиране, базирайки се на TOPCON технологиите:

Напълно интегрираната мобилна система TOPCON IP-S2

Областите на приложение на лазерното сканиране са:
• геодезическо заснемане и картиране
• минното дело
• архитектурата, урбанистиката, строителството на сгради и съоръжения
• следене на деформации
• пътно проектиране и строителство
• инспекция на пътни настилки и съоръжения
• заснемане и проверка на проводи и всички съоръжения и елементи на линейната инфраструктура
• железопътна инспекция и контрол
• водни съоръжения
• енергетика
• планиране, анализ и контрол при бедствият и аварии
• вътрешен ред и сигурност
• установяване на причините за пътно- транспортни произшествия, както и възможностите за тяхното избягване
• археология и обекти на културното наследство
• при работа в опасни и труднодостъпни обекти
• метеорологията за изготвяне на атмосферни модели и прогнози
• киноизкуството, анимацията, създаването на компютърни игри и много други