ГЕОХАЙД ООД, осъзнава ролята на квалифицираните и добре подготвени специалисти. Нашата цел е всеки клиент да получи необходимите знания и умения, както и удовлетвореност от предложените решения. За целта организираме различни курсове за обучение – индивидуални и групови, водени от сертифицирани и оторизирани специалисти.

След завършване на курса всеки участник получава сертификат.

Осигурена са още:

  • “гореща телефонна линия” за консултации по възникнали въпроси.
  • оценка и анализ на обратна информация от клиентите за усъвършенстване на формите и методите обучението
  • възможност потребителите да правят констатации и да дават препоръки към нас

Нашият стремеж е чрез пакета от консултантски услуги и обучение да предложим най-доброто в областта на геодезическото, GPS оборудване и решения и удовлетворим високите изисквания и очаквания на нашите клиенти.