Геодезически инструменти

Отбелязахме празника на геодезиста през март

Обръщаме се с признание към колегите от професионалната общност на инженерите геодезисти, чийто празник чествахме в края на месец март.

⭐ Професията ви е призвание, върху което се градят основите на инфраструктурата и градоустройството на страната ни.

Желаем ви постоянство и значими професионални успехи! 🏗️