“ГЕОХАЙД”ООД има изградена модерна собствена сервизна база, покриваща територията на цялата страна и оборудвана с високотехнологични средства и инструментариум за инсталация, диагностика, проверка, поправка, ремонт и настройки. Сервизната база осигурява гаранционната и следгаранционна поддръжка и е оторизиранa от фирмите производителки. Богатият опит, квалификацията и творческия дух на сертифицираните специалисти от сервизната база гарантират удовлетвореността и безпроблемната експлоатация на продаваните от нас инструменти и принадлежности.

Профилактика

ТОТАЛНА СТАНЦИЯ

Проверка общо състояние и функционалност
Проверка и настройка на колимачната и индексната грешка
Проверка и настройка на фокусни и микрометрични винтове
Проверка и настройка на компенсатор и либели
Проверка и почистване на дисплеи и оптика
Проверка и почистване на подвижни елементи
Проверка уплътнения
Проверка и обновяване на софтуера на инструмента-при необходимост
Издаване на сертификат;

GNSS

Проверка на обща функционалност (клавиатура, екран, работни режими);
Външно и вътрешно почистване и смяна на уплътнения;
Проверка на свързаност (Bluetooth, радио, GPRS);
Проверка на GNSS свързаност;
Извършване на ремонти и софтуерни настройки по предходните точки;
Издаване на сертификат.

ОПТИЧЕН НИВЕЛИР

Проверка на обща функционалност (клавиатура, екран, работни режими);
Почистване и смазване на подвижни части;
Външно почистване и смяна на уплътнения;
Проверка и настройка на нишков кръст
Проверка и настройка на компенсатор и либела;
Издаване на сертификат.

ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР

Проверка на обща фунционалност (клавиатура, екран, работни режими);
Външно и вътрешно почистване и смяна на уплътнения;
Проверка на мотори и зъбни колела за ротация и хоризонтиране;
Тест за издръжливост;
Проверка на главен ремък за ротация;
Настройка на сензор за самохоризонтиране;
Настройка на ниво по една или две равнини
Издаване на сертификат.

ТЕОДОЛИТ

Проверка общо състояние и функционалност
Проверка и настройка на колимачната и индексната грешка
Проверка и настройка на фокусни и микрометрични винтове
Проверка и настройка на компенсатор и либели
Проверка и почистване на дисплеи и оптика
Проверка и  почистване на подвижни елементи
Проверка уплътнения
Издаване на сертификат

 

ДИГИТАЛЕН НИВЕЛИР

Почистване и смазване на подвижни части;
Проверка на обща фунционалност (клавиатура, екран, работни режими);
Външно и вътрешно почистване и смяна на уплътнения;
Проверка и настройка на нишков кръст;
Проверка и настройка на компенсатор и либела;
Проверка на баркод сензор
Проверка в реални полеви условия;
Издаване на сертификат.