Фотограметрия

Дейността на дружеството в областта на фотограметрията е акцентирана върху:

Създаването и актуализацията на дигитални модели на терена, кадастрални и специализирани карти
Заснемане и обновяване на моделите на инженерни съоръжения
3D анализ на различни обекти
Участие в създаването на ортофото карти
Доставка, обработка и анализ на спътникови изображения
Консултации и управление на фотограметрични проекти