Предлагаме пълна гама хидрографски услуги

През далечната вече 2001 година, нашия търговски отдел достави за нуждите на БА ВМФ цялостна система за навигация на военноморските сили, основана на GPS приемници , наземни станции и цифрови карти.
В тази поръчка доставихме и на хидрографска служба към ВМФ цялостна система за хидрографиране на крайбрежните райони по море основана на GPS приемникци работещи в реално време синхронно с ехолот и управлявани от софтуер още по време на полевите дейности на борда на плавателния съд.

Как се стигна до тук?
Напълно в стила и традициите на Геохайд, преди да бъде показана и предложена на клиента, тази система бе тествана в реални условия от нашия проектантски отдел.
Нашия опит в хидрографските дейности датира от няколко години по-рано, а именно от 1998.
Мястото - язовир Душанци.Дължина 3,5 км. Средна ширина 800 м.Дълбочина по надлъжната ос 39-28м. Надморска височина 800м.
Екипът съвместен от Геохайд и ВМФ.
Резултатите – първото осъществено в България синхронно измерване на дълбочини и координати посредством GPS и ехолот.
През 2000 година подобрихме системата с
Цифров ехолот
По-добро закрепване на трансдюсера и GPS антената
Полуавтоматична синхронизация
2001 година – още подобрения
-Софтуер за автоматизирано проектиране на галсове, движение по тях на вода, синхронизация между ехолот и GPS в реално време
-Собствен плавателен съд за реки и язовири
-Пълно заснемане на чашата на язовир Кърджали с новата технология
-Доставка на такава система на хидрографска служба на БА-Варна

И така хидрографският ни екип постепенно натрупваше опит и самочувствие
2002 – собствена лодка за море
2003 – “Природозащитник” –кораба за открито море
2004 – Екип за “малки реки”
2007 – Съвместни обединени усилия с нашите партньори от Хидроремонт с използването на възможностите на прекрасния им водолазен екип и подводни камери.
2009- Обзорен ехолот с 3D визуализация и възможност за анализ на дънните отлгания.
…….до сега 2010

Четейки списъка с изпълнени обекти, който следва, разбирам, че за 13 години сме изминали немалък технологичен път.
Затова и благодарение на високвалифицираният ни хидрографски екип имаме самочувствието да заявим готовност да направим всеки проект свързан с хидрографски изследвания в реки, езера, язовири и крайбрежни морски води, рентабилен и печеливш.

Представяне